Gyakori hibák a Kifizetési Kérelmek benyújtása során

Típushibák:

 • A típushibák elkerülésének érdekében javasoljuk a vonatkozó jogszabályok és a közlemény alapos tanulmányozását.
 • Jogerős határozat kell ahhoz, hogy az ügyfél kifizetési kérelmet tudjon beadni, azaz ha a fellebbezési idő nem járt még le, csak akkor adhat be kifizetési kérelmet, ha a fellebbezési jogáról lemond.
 • A kifizetési kérelemben csak az vezethető fel, ami megvalósításra került, összhangban a támogatási határozat elfogadott kiadási tételeivel.
 • Sok esetben nem kerülnek benyújtásra a kötelezően csatolandó mellékletek, mint pl. teljesítésigazolás,  bankbizonylat, stb.
 • A hiánypótlásra  megadott időt nem lehet túllépni egy nappal sem, és nem lehet rá hosszabbítást kérni.
 • Sok probléma van a benyújtott számlákkal. A számla helyességéért a befogadó felel, csak szabályos számla fogadható be. Jellemző hibák, hogy a készpénzes számlákon hibás az ÁFA tartalom, ami 25 és 27-%-os ÁFA mértéknél  vagy 20, vagy 21,26% lehet. Gyakori hiba, hogy a számlán összekeverik az ÁFA mentes és 0% adó fogalmát. A számlahelyesbítések sem felelnek meg minden esetben a jogszabályban előírtaknak.
 • Gyakori probléma az is, hogy nincs összhang a bizonylatok között. A teljesítés időpontja (fizikai teljesítés, nem pénzügyi teljesítés) egyéb bizonylat alapján  (átadás/átvétel, tejesítés igazolás, szerződés, stb. ) eltér a számlán szereplő teljesítési időponttól.
 • LEADER TK2 (2011-es benyújtási év) rendezvény, képzés esetében szankció terheli az esemény előzetes bejelentését, és a rendezvények esetében a beszámoló  elmulasztását. Tapasztalataink alapján az előzetes bejelentés elmarad, vagy nem  küldi meg minden érintettnek az ügyfél, vagy késve (kevesebb, mint 30 nap), illetve hiányosan küldi meg (pl. csak meghívó, amin nincs program).
 • Kifizetési kérelem esetén a felmérési vagy az építési napló nincs összhangban a számlarészletezővel.
 • Helyszíni ellenőrzések során tapasztalt hiba, hogy eszközbeszerzés esetén nincs tárgyi eszköz karton vezetve az adott nem kisértékű eszköz(ök)höz.
 • Amennyiben nem a pályázatban szereplő árajánlattevő a kivitelező/szolgáltató, akkor nem csatol az ügyfél újabb árajánlatot a kifizetési kérelemhez.
 • Amennyiben nem a pályázatban szereplő, de azonos műszaki tartalmú árajánlatos tétel kerül beszerzésre, akkor nem csatol az ügyfél újabb két db árajánlatot a kifizetési kérelemhez.
 • Ha az árajánlatadók nem változtak a támogatási kérelemhez képest, a kifizetési kérelemhez nem csatolnak árajánlatos tétel bejelentő lapot.
 • Az ügyfél a támogatási határozatban jóváhagyott eszközök helyett 1 db többfunkciós eszközt vásárol és az eszközök támogatását az egy többfunkciós eszközre kívánja igénybe venni. a támogatási határozatban jóváhagyott darabszámnak egyeznie kell a kifizetési kérelemben elszámolni kívánt darabszámmal, ellenkező esetben arányosítás történik.
 • A határozatban jóváhagyott eszközök darabszámát csökkentve, magasabb egységáron megvásárolt eszközökre kívánja a teljes támogatást igénybe venni. (pl. tervez 20db-ot 100 Ft. áron, a kifizetési kérelemben azonban 10db-ot szeretne 200Ft áron elszámolni)
 • Elektronikus felület helytelen kitöltése (pl. Kiadási tételazonosítók helytelen feltüntetése)
 • Papíralapon nyújtják be a kérelmet a korábbi benyújtási időszak formanyomtatványain.
 • Építési, ill. felmérési naplók nem kerülnek csatolásra, és sok esetben nem tartalmazzák a műszaki ellenőr és a műszaki vezető ellenjegyzését.
 • Felmérési naplóban szereplő mértékegységek nem követik az Építési Normagyűjteményt, illetve sok esetben a Számlarészletezővel sem egyeznek.
 • Tanulmányok esetében hiányoznak a hivatkozások, a formai követelményeket sok esetben nem követik.
 • A projekt a pályázat befogadását követően kezdhető meg saját felelősségre, a kifizetési kérelemhez benyújtott dokumentumok mindegyikén ennél későbbi dátum kell, hogy szerepeljen.