Tisztelt Érdeklődők!

Megjelent a Magyar Közlöny 129. számában (2012. október 1.) a vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújítás és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló rendelet.

A rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján: A támogatási kérelmet postai úton 2012-ben október 15. és november 15. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb  intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az  MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához: Szinergia Egyesület (7900 Szigetvár, Deák Ferenc Tér 16.)

Teljes rendelet: 102/2012 (x.1.) VM rendelet mellékletekkel
MVH Közlemény: 156/2012 (x.5.) számú MVH Közlemény
Rendelet mellékletek nélkül: 102/2012 (x.1.) VM rendelet
Pontozási szempontok (Szinergia Egyesület): Pontozási szempontok (Szinergia Egyesület)
Hatályos 23/2007 (Iv.17.) FVM rendelet (VHR.): 23/2007 (IV.17.)

A kiírásban 5 célterületen vehető igénybe támogatás:

 1. Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső és az épület  rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez kapcsolódóan (1. célterület)
  (Maximálisan igényelhető támogatás összege: 20.000.000 Ft)
  aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek,
  ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek,
  ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezetõ útvonalak mentén fekvő épületek,
  ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, létrehozására,  fejlesztésére,
  ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására;
 2. A település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre (2. célterület)
  (Maximálisan igényelhető támogatás összege: 3.000.000 Ft)
  ba) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre,
  bb) az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítására, fejlesztésére,
  bc) az 1.) pont aa)–ac) alpontjában meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztésére,
  bd) szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására, fejlesztésére;
 3. Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történõ megfeleltetésére, ehhez kapcsolódóan: (3. célterület)
  (Maximálisan igényelhető támogatás összege: 20.000.000 Ft)
  ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek,
  cb) egyéb üzlethelyiségek,
  cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek,
  cd) raktárak,
  ce) szociális és hatósági helyiségek,
  cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátására, parkoló, út,
  cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők fejlesztésére,
  ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzésére,
  ci) a település településrendezési eszközeinek módosítására;
 4. Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően (4. célterület)
  (Maximálisan igényelhető támogatás összege: 3.000.000 Ft)
 5. Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya, gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására (5. célterület)
  (Maximálisan igényelhető támogatás összege: 3.000.000 Ft)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a falumegújítás és -fejlesztés jogcímben eszközök beszerzése esetén, igyekezzenek az eszközöket Építési C betétlapon feltüntetni. Az árajánlatos tételbejelentő lapokon szereplő tételeket, csak abban az esetben fogjuk elfogadni, amennyiben az valóban indokolt.

Kérjük, a hamarosan megjelenő MVH Közleményt is tanulmányozzák át!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a beadott kérelem ügyintézése során hiánypótlásra nem lesz lehetőség, az ügyfél csak ellentmondásos esetben szólítható fel adategyeztetésre.

Amennyiben kérdésük van szívesen állunk rendelkezésükre a Kapcsolat menüpont alatt megadott elérhetőségek egyikén.