9. intézkedés: Helyi identitást növelő, közösségfejlesztő képzések, előadások támogatása

Kapcsolódó HVS célkitűzés
Helyi identitás megőrzése a közösségi színterek felszerelésén és tartalommal való megtöltésén, nemzetiségi tradíciók, természeti, kulturális és gazdasági értékek megőrzésén és bemutathatóságának fejlesztésén, tematikus rendezvények, képzések és táborok megszervezésén keresztül.

HVS intézkedés leírása
Támogatás vehető igénybe helyi identitást fejlesztő és szakmai előadások, képzések lebonyolítására, közösségfejlesztési programok megvalósítására, melyek célja a települések népességmegtartó erejének javítása, a térségi tudásszint növelése.

Támogatási kritériumok

  • Eszközbeszerzés és marketing önállóan nem támogatható
  • Képzési naponként maximum 200.000 Ft számolható el.
  • Az ügyfél köteles a kifizetési kérelme benyújtásával egy időben a képzésről fényképekkel ellátott beszámolót készíteni és beküldeni Szinergia Egyesület részre.

Az intézkedés típus szerinti besorolása
Közösségi célú fejlesztés

Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg: 200 000 Ft
Maximum támogatási összeg: 2 000 000 Ft

Ügyfélkör
A LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen a pályázat benyújtásakor működő

  • székhellyel rendelkező nonprofit szervezet
  • települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat

Támogatható települések köre
Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa (+Gyűrűfű), Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szentlőrinc, Szigetvár (csak külterület), Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók

Támogatható tevékenységek

  • eszközbeszerzés,
  • képzés előkészítése és megvalósítása,
  • marketing.

Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
A Szinergia Egyesület nem kér a projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumot.