7. intézkedés: Közösségi tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása

Kapcsolódó HVS célkitűzés
Helyi identitás megőrzése a közösségi színterek felszerelésén és tartalommal való megtöltésén, a nemzetiségi tradíciók, természeti, kulturális és gazdasági értékek megőrzésén és bemutathatóságának fejlesztésén, tematikus rendezvények, képzések és táborok megszervezésén keresztül.

HVS intézkedés leírása
A támogatás célja olyan, civil szervezetek, klubok, önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak működéséhez szükséges eszközök beszerzése, amelyek tartósan szolgálják a tevékenységük ellátását.

Támogatási kritériumok

  • Az önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok csak a nem kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódóan pályázhatnak.
  • IKSZT támogatási határozattal rendelkező ingatlanokon megvalósuló fejlesztések nem támogathatók.
  • A helyi közösségi rendezvényeken a támogatásból beszerzett eszközök bemutatása és alkalmazása szükséges.
  • Együttműködés a Szinergia Egyesülettel a projekt térségi bemutatásával kapcsolatban.

Az intézkedés típus szerinti besorolása
Közösségi célú fejlesztés

Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg: 200 000 Ft
Maximum támogatási összeg: 2 000 000 Ft

Ügyfélkör
A LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen a pályázat benyújtásakor működő

  • székhellyel rendelkező nonprofit szervezet
  • egyház
  • települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja

Támogatható települések köre
Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa (+Gyűrűfű), Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szentlőrinc, Szigetvár (csak külterület), Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók

Támogatható tevékenységek

  • eszközbeszerzés
Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
Letöltés Dokumentum
Dokumentum letöltése Nyilatkozat a Helyi Akciócsoporttal való együttműködésről