6. intézkedés: Megújuló energiát hasznosító berendezések beszerzése és telepítése

Kapcsolódó HVS célkitűzés
A fenntartható környezet és tájhasználat megteremtésének támogatása a megújuló energiaforrások felhasználásának növelésén keresztül.

HVS intézkedés leírása
A LEADER-térség területén rendkívül magas az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér címbirtokosok száma, mely jelentős élénkítő hatást generál a térség településeinek közösségi életében. A helyi közösségi aktivitás növelése és a közösségi terek működtetési feltételeinek javítása érdekében a közösségi célt szolgáló épületek energetikai fejlesztésének (napkollektor és napelem beszerzésének és telepítésének) támogatására igényelhető támogatás.

Támogatási kritériumok

 • Kizárólag közösségi célt szolgáló épületek fejlesztése támogatható.
 • Integrált Közösségi Szolgáltató Tér címmel rendelkező ingatlanok esetében kizárólag olyan épületekre vonatkozóan nyújtható be pályázat, melyeknek IKSZT beruházása már megvalósult.
 • Integrált Közösségi Szolgáltató Teret működtető pályázók esetében kötelező az éves programterven felül 1 fenntarthatósági témájú programelem vállalása Szinergia Egyesülettel való együttműködésben.
 • Nem támogatható:
  • Épület hőszigetelés, nyílászáró csere
  • Kazán beszerzése és telepítése
  • Természetes személy tulajdonában lévő ingatlan fejlesztése
 • A HACS működési területét lefedő, a fenntartható energiastratégiával és energiaellátással kapcsolatos témájú kisfilm elkészítésében való együttműködés

Az intézkedés típus szerinti besorolása
Közösségi célú fejlesztés

Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg: 1 000 000 Ft
Maximum támogatási összeg: 5 000 000 Ft

Ügyfélkör
A LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen a pályázat benyújtásakor működő

 • települési önkormányzat
 • székhellyel rendelkező nonprofit szervezet
 • egyház

Támogatható települések köre
Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa (+Gyűrűfű), Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szentlőrinc, Szigetvár (csak külterület), Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók

Támogatható tevékenységek

 • építés
 • gépbeszerzés
 • eszközbeszerzés
Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
Letöltés Dokumentum
Dokumentum letöltése Nyilatkozat a Helyi Akciócsoporttal való együttműködésről
Dokumentum letöltése Nyilatkozat a Helyi Akciócsoporttal való együttműködésről kisfilm elkészítéséhez