4. intézkedés: Mikrovállalkozások létrehozása vagy kisléptékű fejlesztése

Kapcsolódó HVS célkitűzés
Térségi szereplők közötti együttműködések hálózatosodások kialakulásának elősegítése, a helyi gazdaság megerősítésén a vállalkozói a civil és az önkormányzati szféra élet- és versenyképességének javításán, kapcsolatrendszerének fejlesztésén keresztül.

HVS intézkedés leírása
A támogatás célja a mikrovállalkozások kisléptékű fejlesztése. Telephelyfejlesztés, eszközbeszerzés és marketing tevékenységek önállóan és együtt is pályázhatók

Támogatási kritériumok

  • Építési beruházás esetén lakóingatlan fejlesztése nem támogatható.

Az intézkedés típus szerinti besorolása
Vállalkozási célú fejlesztés

Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg: 200 000 Ft
Maximum támogatási összeg: 999 000 Ft

Ügyfélkör
A LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen a pályázat benyújtásakor

  • lakóhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, illetve, ha a pályázattal érintett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi az egyéni vállalkozói tevékenységei közé,
  • lakóhellyel rendelkező önálló tevékenységet végző magánszemély természetes személynek, valamint a Vhr. 2. § (3) bekezdésének c) pontja alapján turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében falusi szálláshelyet üzemeltető természetes személynek (adószámos magánszemély) nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.
  • székhellyel rendelkező induló mikrovállalkozás
  • székhellyel rendelkező működő mikrovállalkozás

Támogatható települések köre
Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa (+Gyűrűfű), Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szentlőrinc, Szigetvár (csak külterület), Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók

Támogatható tevékenységek

  • építés,
  • gépbeszerzés,
  • eszközbeszerzés,
  • rendezvény előkészítése és megvalósítása,
  • marketing.

Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
A Szinergia Egyesület nem kér a projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumot.