3. intézkedés: Önkormányzatok és civil szervezetek gazdaságfejlesztő hatású termék előállításának támogatása

Fogalommagyarázat
Önkormányzati, vagy civil szervezet által végzett termék előállító tevékenység: nonprofit szervezetek versenyképességének erősítése, a szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű lakosság gazdasági aktivizálása, tevékenységük bővítése értékteremtő munka lehetőségének biztosításával.

Kapcsolódó HVS célkitűzés
A helyi termék előállításán és piacra jutásán alapuló versenyképes helyi gazdaság megerősítése.

HVS intézkedés leírása
Helyi önkormányzat, vagy civil szervezet által végzett termék előállító tevékenységekhez kapcsolódó, gazdasági funkciójú építési beruházásaira, vagy eszközeire és gépbeszerzéseire igényelhető támogatás.
Intézkedés célja szociális jellegű munkaprogram támogatása, amelyben a helyi munkanélküliek felkarolása és munkába való beintegrálása a cél, amellyel elérhető a helyi munkanélküliség csökkentése.
Támogatott tevékenységek: zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, állati eredetű élelmiszer, vagy alapanyag előállítás, gyógy- és fűszernövény termelés, növényi termények előállítása, feldolgozása.

Támogatási kritériumok

  • Non-profit szervezetek csak a már 2013.01.01 előtt végzett termelési tevékenység esetében jogosultak pályázni.

Az intézkedés típus szerinti besorolása
Közösségi célú fejlesztés

Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg: 1 000 000 Ft
Maximum támogatási összeg: 10 000 000 Ft

Ügyfélkör
A LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen a pályázat benyújtásakor működő:

  • székhellyel rendelkező nonprofit szervezet
  • települési önkormányzat

Támogatható települések köre
Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa (+Gyűrűfű), Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szentlőrinc, Szigetvár (csak külterület), Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók

Támogatható tevékenységek

  • építés,
  • gépbeszerzés,
  • eszközbeszerzés,

Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:

  • Nonprofit szervezet ügyfél esetén a benyújtás évét megelőző utolsó éves beszámoló