1. intézkedés: Helyi termék előállításának vagy piacra juttatásának támogatása

Fogalommagyarázat

 • Helyi termék: a helyben megtermelt, vagy összegyűjtött alapanyagokból, helyben kialakult eljárások, receptek alkalmazásával, nem nagyüzemi keretek között előállított, esetleg csomagolásokban is helyi anyagokat, helyi kulturális elemeket felhasználó termék.
 • Kézműves termék: helyi alapanyagokból, vagy jelentős helyi élőmunka ráfordítással készülő termék.

Kapcsolódó HVS célkitűzés
A helyi termék előállításán és piacra jutásán alapuló versenyképes helyi gazdaság megerősítése.

HVS intézkedés leírása
A Szinergia Egyesület támogatja a kizárólag helyi terméket előállítók számára a technikai és a termeléshez szükséges infrastrukturális adottságok létrehozását. Támogatás vehető igénybe ezekhez kapcsolódóan új építmény, épület építésére, meglévők felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, továbbá a magas minőségű és feldolgozottsági fokú termékek előállítását szolgáló gép és eszközbeszerzésekre, valamint az előállított termék értékesítéséhez kapcsolódó marketing tevékenység végzésére. Ezen kívül a kizárólag helyi termékeket piacra juttató, ezzel kapcsolatban promotáló tevékenységet végző szervezetek tevékenységéhez kapcsolódóan is igényelhető támogatás.

Támogatási kritériumok

 • Méhészethez kötődő támogatási igény esetén a 47/2010 (XII.31.) VM rendelet által támogatott eszköz, tevékenység nem támogatható.
 • Méhészethez kötődően támogatható: pergető konténer, mézkiszerelő, csomagolástechnikai eszközök, védőruházat, tároló és feldolgozó helyiség kialakítása
 • Együttműködési kötelezettség a Szinergia Egyesülettel helyi termékek térségi rendezvényeken történő bemutatására.
 • A pályázó tevékenységét legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor bemutatja a Szinergia Egyesület honlapján.

Az intézkedés típus szerinti besorolása
Vállalkozási célú fejlesztés

Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege
Minimum támogatási összeg: 200 000 Ft
Maximum támogatási összeg: 25 000 000 Ft

Ügyfélkör
A LEADER HACS illetékességi területébe tartozó településen a pályázat benyújtásakor:

 • lakóhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, illetve, ha a pályázattal érintett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi az egyéni vállalkozói tevékenységei közé,
 • lakóhellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a pályázatban meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul
 • lakóhellyel rendelkező önálló tevékenységet végző magánszemély természetes személynek, valamint a Vhr. 2. § (3) bekezdésének c) pontja alapján turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében falusi szálláshelyet üzemeltető természetes személynek (adószámos magánszemély) nem kell vállalnia, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát.
 • székhellyel rendelkező induló mikrovállalkozás
 • székhellyel működő mikrovállalkozás

Támogatható települések köre

Almamellék, Almáskeresztúr, Bánfa, Basal, Bicsérd, Boda, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Csebény, Cserdi, Csertő, Csonkamindszent, Dencsháza, Dinnyeberki, Endrőc, Gerde, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Helesfa, Hetvehely, Hobol, Horváthertelend, Ibafa (+Gyűrűfű), Kacsóta, Katádfa, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd, Nagyváty, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Okorvölgy, Patapoklosi, Pécsbagota, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szentlőrinc, Szigetvár (csak külterület), Szörény, Szulimán, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Velény, Zádor, Zók

Támogatható tevékenységek

 • építés,
 • gépbeszerzés,
 • eszközbeszerzés,
 • rendezvény előkészítése és megvalósítása,
 • marketing.

Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:

Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok:
Letöltés Dokumentum
Dokumentum letöltése Nyilatkozat a Helyi Akciócsoporttal való együttműködésről
Dokumentum letöltése Nyilatkozat honlapon történő megjelenésről