MEGHÍVÓ

Meghívó 2018.10.30

Kategóriák: Rendezvények | MEGHÍVÓ bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Gyógynövény Szakmai Nap és Vásár

Gyogynoveny_Szorolap_2018_1 (1)

Kategóriák: Rendezvények | Gyógynövény Szakmai Nap és Vásár bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Meghívó mozsgó

Kategóriák: Hirek, Rendezvények | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

I. Országos Diószépségverseny

meghívó diós

 

I. Országos Diószépségverseny meghívó és program

 

Kategóriák: Hirek, Rendezvények | I. Országos Diószépségverseny bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tisztelt Pályázóink!

Utolsó szakaszához érkezett az elsőnek értékelés alá vont VP6-19.2.1.-82-8.1.1-17 Helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatása című LEADER pályázati felhívásunk bírálata. A napokban megkezdődik a beérkezett kérelmek pontozása, majd ezt követően sorrendbe állítása. Ennek megtörténte után -várhatóan szeptember hónap közepén-összehívásra kerül a Szinergia Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága, amely a bent lévő igények, és a rendelkezésre álló forrás ismeretében dönt, a támogatási ponthatárról.

Szinergia Egyesület munkaszervezete

Kategóriák: Hirek | Tisztelt Pályázóink! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szállást keresel? 

A Dráva festőien szép völgyében szíves figyelmetekbe ajánlom
ERDŐDY VENDÉGHÁZAT, KASTÉLYOSDOMBÓ. Kapcsolattartó: Kocsis Tímea: 0630/8122-030 Katt a linkre.

https://erdodyvendeghaz.hu/

Kategóriák: Hirek | Szállást keresel?  bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tisztelt Pályázóink!

Megkezdődött a LEADER pályázati hiánypótlások időszaka, ezzel összefüggésben közöljük az Irányító Hatóságunk által kiadott tájékoztatást:

„Az Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) Irányító Hatósága az alábbi tájékoztatást bocsájtja ki a VP keretében meghirdetésre kerülő felhívásokat érintő hiánypótlással összefüggő egyes kérdések tárgyában

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet), értelmében az irányító hatóság – EMVA esetén az arra történő kijelölés esetén az Irányító Hatóság nevében közbenső szervezetként eljáró Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban együtt eljáró szerv) – a támogatási kérelem elektronikus beérkezését követően haladéktalanul lefolytatja a támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzését. A jogosultsági ellenőrzés a felhívásban szereplő hiánypótoltatható és nem hiánypótoltatható szempontok szerint, felhívásonként kialakított ellenőrzési lista alapján kerül elvégzésre.

Valamennyi felhívásunk a hiánypótoltatható dokumentumok körét a felhívás 6. pontjára utalással jelöli meg, melynek értelmében valamennyi, a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listáján szereplő dokumentum önmagában hiánypótoltatható, amennyiben az relevanciával bír a támogatást igénylő vonatkozásában és a felhívás annak hiánypótlását nem zárja ki. Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén – a felhívás eltérő rendelkezése hiányában – hiánypótlásnak nincs helye.

Amennyiben a támogatást igénylő elmulasztotta valamely, a támogatási kérelem benyújtása során csatolandó melléklet benyújtását, úgy – ha az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya hiánypótlás keretében pótoltatható –, egyszeri alkalommal, legalább öt, legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével, az összes hiány megjelölésével kerül felszólításra a kérelmének kijavítására.

A hiánypótlásra történő felszólítás kibocsátása során valamennyi hiányosság megjelölésekor a támogatási kérelem tartalmának megfelelő mérlegeléssel járunk el. Pl.: Amennyiben a támogatást igénylő nem kíván fiatal mezőgazdasági termelőként támogatási kérelmet benyújtani, úgy nem kerül felszólításra az annak igazolásához szükséges dokumentumok benyújtására.

Abban az esetben, ha a támogatást igénylő hibásan nyújtotta be valamely a támogatási kérelem benyújtása során csatolandó mellékletet, az hiánypótlás keretében kerül felszólításra a hibák javítására.

A hiánypótlás során beérkezett dokumentumok bírálata a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/E. § (1) bekezdésének szigorú figyelembevétele mellett történik:

„57/E. § (1) EMVA és ETHA forrásból támogatott intézkedésben való részvétel feltételeinek már a támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell állniuk, kivéve a felhívás vagy mezőgazdasági kockázatkezelési támogatások esetén jogszabály eltérő rendelkezése esetén.”

A fentiek alapján főszabályként megállapítható, hogy a hiánypótlás folyamán beérkezett dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának időpontja.

Azon igazolások vonatkozásában azonban, melyek egy fennálló jogviszony vagy tény igazolására szolgálnak, a hiánypótlás során benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma lehet akár a támogatási kérelem benyújtását megelőző akár azt követő keltezésű. Jelen dokumentumok estében az bír relevanciával, hogy az igazolás alapjául szolgáló tény vagy jogviszony a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában valóban fennálljon (pl.: nem engedélyköteles építési tevékenység esetén az építésügyi hatóság nyilatkozata arról, hogy az építés nem engedélyköteles, avagy a támogatást igénylő igazolása arról, hogy valamely termelői csoport tagja volt a benyújtás időpontjában).

Árajánlatos tételek esetén a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, a felhívás mellékleteiben meghatározott tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől független forgalmazótól származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó, magyar nyelvű árajánlatot. A támogatási kérelem benyújtása során csatolt árajánlat kiállításának dátuma nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának dátuma, azonban amennyiben az eljáró szerv hiánypótlás keretében elrendeli valamely árajánlat hiánypótlás keretében történő javítását, úgy a hiánypótlás során javított árajánlat keltezésének dátuma igazodhat a hiánypótlásra felszólító levélben meghatározott határidőhöz.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az eljáró szerv az EMVA forrásból nyújtott támogatások esetén a támogatási kérelem tárgyában történő döntéshozatalt megelőzően írásbeli egyeztetés formájában adategyeztetést végezzen.

További jogszabály nyújtotta lehetőség, hogy abban az esetben, ha a támogatási kérelemben szereplő információ nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz és a felhívás lehetőséget nyújt tisztázó kérdés alkalmazására, az értékelés során egy alkalommal, háromnapos határidő tűzésével, tisztázó kérdés kerüljön megküldésre a támogatást igénylő részére.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben tisztázó kérdés, hiánypótlás, adategyeztetés alkalmazására kerül sor, annak eredménye nem vezethet a támogatási összeg növelésére.

Az EMVA forrásból nyújtott támogatás esetén az adategyeztetés nem minősül hiánypótlásnak, tisztázó kérdésnek. Az adategyeztetés, a hiánypótlás és a tisztázó kérdés megválaszolásának időtartama nem számít bele az eljárás időtartamába.

Terület-, illetve állatlétszám alapú támogatások kivételével a kiválasztási eljárása során szóbeli egyeztetésre is sor kerülhet, amennyiben arra a felhívás lehetőséget biztosít.

Dr. Viski József
agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár”

A közlemény, az alábbi linken is elérhető:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/az-agrar-videkfejlesztesi-programokert-felelos-helyettes-allamtitkarsag-mint-a-videkfejlesztesi-program-a-tovabbiakban-vp-iranyito-hatosaga-az-alabbi-

 

Szinergia Egyesület munkaszervezete

Kategóriák: Hirek | Tisztelt Pályázóink! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

„A helyi gazdaság a vidék jövője!” Napjaink fókuszában a PRECÍZIÓS gazdálkodás

Szakmai_nap_2018 08 10_programterv_LEADER_Page_1

Kategóriák: Hirek, Rendezvények | „A helyi gazdaság a vidék jövője!” Napjaink fókuszában a PRECÍZIÓS gazdálkodás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

V. Mesefesztivál

Időpontja: 2018. augusztus 04.

Helyszín: Patapoklosi, Rákóczi u. 50. – Faluház

Mesefesztivál-Patapoklosi-2018.08.04.

Kategóriák: Hirek, Rendezvények | V. Mesefesztivál bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk Pályázóink figyelmét, hogy a napokban módosításra kerültek pályázati felhívásaink, a következők szerint:

  1. VP6-19.2.1-82-8.1.4-17 Zrínyi Zöldút és Mária Út megvalósításához kapcsolódó összefogások kialakítása című felhívásnál beemelésre került, a következő műszaki feltétel:

 

“Rendezvény esetében a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni. A kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni”

 

  1. VP6-19.2.1-82-8.1.6-17 Helyi identitásfejlesztés támogatása című felhívásnál beemelésre került, a következő műszaki feltétel:

“Rendezvény esetében a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni. A kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni”

 

“Képzés esetében a kedvezményezett köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni. Több képzési napból álló képzés esetén az összes képzési nap tervezett dátumát egyidejűleg is be lehet jelenteni. A kedvezményezett az általa szervezett képzés vonatkozásában köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósításának időpontját megelőző 30. napig a képzés helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni.”

 

  1. VP6-19.2.1-82-8.1.5-17 Tematikus rendezvények, közösségfejlesztő akciók támogatása című felhívásnál beemelésre került, a következő műszaki feltétel:

“Rendezvény esetében a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni. A kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni”

 

Kérjük pályázóinkat, hogy a rendezvényeket és képzéseket tartalmazó pályázatuk beadása után, saját felelősségre (támogatási döntés előtt) megvalósított projektek esetében is ezek szerint járjanak el!

A módosított felhívásokat és mellékleteiket már letölthetik, a központi felületről az alábbi linken.

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

 

Szinergia Egyesület munkaszervezete

Kategóriák: Hirek, HVS felülvizsgálat, Pályázati hírek | Tisztelt Pályázók! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva