XXXIII. Vendel Napi Búcsú

vendelnap 2017

Kategóriák: Hirek | XXXIII. Vendel Napi Búcsú bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) és (1a) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. október 3. napján, 00. órától felfüggeszti.

A hivatalos közlemény az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse-cm-felhvs-felfggesztse

 

Szinergia Egyesület munkaszervezet

Kategóriák: Hirek | Tisztelt Pályázók! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

„Népi építészeti emlékek helyreállítása” című pályázati felhívás jelent meg!

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont támogatási lehetőségre irányuló felhívást tett közzé a  népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló vidéki épített örökség elemeinek megóvására, helyreállítására és megőrzésére.

 

A Népi Építészeti Program keretében a 2017. január 1. és 2018. május 31. között megvalósuló tevékenységek támogatására 300 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás alsó határa 2 millió forint, a legnagyobb kiosztható összeg értéke 20 millió forint. A támogatás közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő, vagy helyi védelem alatt álló népi építészeti emlékekre vehető igénybe, épületenként csak egy kérelem nyújtható be. A támogatás intenzitása 50%.

 

A felhívás alapján népi építészeti emléknek minősül „a parasztság életformájából adódó, annak megfelelő és azt szolgáló, a népi közösség hagyományos építőkészségének megfelelő (saját maga vagy közösségben – kalákában –, esetleg falusi kismesterek közreműködésével emelt) alkotások, melyek esztétikája – az anyag, a szerkezet, a forma és a díszítmény összhangja – elsősorban a népi életmód és életforma velejárója.”

 

A kérelmek elbírálása során a bizottság többek között a Népi Építészeti Program céljaihoz történő kapcsolódást, a műemlék értékét és veszélyeztetettségét, a program megvalósításának realitását és a költségvetés megalapozottságát vizsgálja. A kérelmeket 2017. október 9-ig postai úton lehet benyújtani. A kérelmezők legkésőbb november 22-ig kapnak értesítést a döntésről.

 

A teljes pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:

 

http://www.kormany.hu/download/5/3b/21000/nepi-epiteszeti-program-a-felhivas-20170907.pdf

 

Szinergia Egyesület

munkaszervezete

 

Kategóriák: Hirek | „Népi építészeti emlékek helyreállítása” című pályázati felhívás jelent meg! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

XIV. Tájoló Nap

boda

Kategóriák: Hirek | XIV. Tájoló Nap bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Tisztelt Pályázók!

Szervezetünk 2017.09.11-én teljesítette, a 2014-2020 ciklus LEADER pályázatai megnyitásának következő szakaszát, amely a pályázati adatlapok kidolgozása volt, az „Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben”. A kidolgozott pályázatok jelenleg minőségbiztosítási felülvizsgálaton esnek keresztül. Várhatóan október 31-ig fognak megjelenni a “palyazat.gov.hu”, illetve az allamkincstar.mvh.gov felületeken és december elejétől lehet pályázatot beadni rájuk. Az általunk megnyitni tervezett 7 db LEADER pályázat címe, a következő:

  1. Helyi termékek előállításának és piacra jutásának támogatása.
  2. Önkormányzatok és szociális szövetkezetek gazdaságfejlesztő hatású helyitermék-előállításának és piacra jutásának támogatása.
  3. Mikrovállalkozások multiplikátor támogatása.
  4. A Zrínyi Zöldút és Mária Út megvalósításához kapcsolódó összefogások kialakítása.
  5. Tematikus rendezvények, közösségfejlesztő akciók támogatása.
  6. Helyi identitás fejlesztés támogatása.
  7. Generációkon átívelő kezdeményezések támogatása.

Szinergia Egyesület

munkaszervezete

Kategóriák: HFS felülvizsgálat 2017, Hirek | Tisztelt Pályázók! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Zrínyi Napok – 2017.09.07-10

http://www.szigetvar.hu/hu/esemeny/zrinyi-napok-2017-09-07-10

Kategóriák: Hirek | Zrínyi Napok – 2017.09.07-10 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Figyelem! Új munkahelyteremtő pályázat nyílott.

Augusztus 1-től szeptember 15 –ig beadhatóan új, 10 milliárd forint összegű nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 1100- 1200 KKV-nál akár 5000-5500 új munkahely létesíthető, továbbá mintegy 10 000, mármeglévő munkahely megőrzése segíthető. Induló beruházás is támogatható.

A központi program segítségével a kkv-k többek között új eszközöket, gépeket szerezhetnek be, a támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatják. A munkahelyteremtő támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, amelynek mértéke nem regisztrált álláskereső esetén új munkahelyenként 1,5 millió forint lehet. Ezen felül a vállalatok kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként 500 ezer forint, 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személynél új munkahelyenként 800 ezer forint, kedvezményezett járásban vagy településen új munkahelyenként további 400 ezer forint kiegészítő támogatást kaphatnak.

A munkáltatónak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti a térségben. A munkáltatónak köteleznie kell magát, hogy a beruházási telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő átlagos létszámot fenntartja, és a létszámbővítésre legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal.

A támogatott beruházást legkésőbb 2018. szeptember 30-ig kell a kedvezményezetteknek befejezniük.

A pályázati felhívás, az útmutató, és a mellékletek az alábbi linken érhetőek el:

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/10-milliard-forintos-munkahelyteremto-program-indul-a-kkv-knak

Szinergia Egyesület munkaszervezete

Kategóriák: Hirek | Figyelem! Új munkahelyteremtő pályázat nyílott. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Előleg igénylése nyertes pályázatokhoz

Tisztelt Pályázók!

 

Tájékoztatni szeretnénk, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében a nyertes pályázatok esetében van lehetőség előleg felvételére, amelynek maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

Az előleg igénylését a kedvezményezettnek kezdeményeznie kell  „Előlegfizetési kérelem”-nek a Magyar Államkincstárhoz elektronikus úton történő benyújtásával. Ha az előlegigénylés hiányos vagy hibás, a Magyar Államkincstár egy alkalommal a hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra hívja fel a kedvezményezettet. Az előleg igénylésével egy időben a kedvezményezett köteles igazolni az előleg összegével megegyező összegű biztosíték, rendelkezésre állását.

Előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet.

A támogatási előleg igénylésére és folyósítására több részletben is sor kerülhet. Amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre – a támogatási előleg kifizetésétől számított hat hónapon belül –, vagy, amennyiben a támogatás vagy a támogatási előleg nem rendeltetésszerű felhasználása bizonyosodik be, úgy a támogatási előleget a kedvezményezett köteles visszafizetni.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet értelmében a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg abban az esetben folyósítható, ha a kedvezményezett benyújtotta az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet.A likviditási tervet konzorciumok esetében projektszinten és konzorciumi tagonként is szükséges benyújtani.

Jelenleg az „Előleg fizetési kérelem” pont kidolgozás alatt van az elektronikus felületen. Amint ez a pont elkészül, a www.palyazat.gov.hu oldalon közlemény fog megjelenni, illetve mi is tájékoztatjuk a kedves pályázókat.

munkaszervezet

Kategóriák: Hirek | Előleg igénylése nyertes pályázatokhoz bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

ostromnapok

Kategóriák: Hirek | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

basal800_A3

Kategóriák: Hirek | bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva